Ремонт на спирачна система

Характеристиките, от които се водят производителите на моторни средства, са свързани с габаритите и тежестта на превозното средство, като условие за проектиране на по-устойчиви и мощни системи за спиране. Навременната им проверка и периодично инспектиране са израз на отношението ни към автомобила, сигурността на пасажерите и останалите участници в движението

Симптоми за текущи проблеми със спирачната система


● Стържещите/свирещи звуци при спиране са първият и основен признак за проблем. При по-съвременните автомобили има индикация на таблот за износени накладки. Спирачните накладки се износват и най-често ярките шумове, които можете лесно да идентифицирате, се дължат именно на това. Те увреждат външния слой на дисковете и Вашият спирачен път бива автоматично удължен.

● Спиране, придружено с вибрации Дисковете или накладките могат да се износят неравномерно, а спирачната система може да бъде термично претоварена. Имайте предвид, че отлагането на такъв тип проблем ще Ви коства добра сума пари, заради допълнителното натоварване, на което излагате лагерите на колелата и напрежението в окачването.

● Спирачен педал, който потъва Потъването на педала или придружаващата му мекота оказват съдържание на въздух, теч в системата или проблем със спирачна помпа или цилиндър. Предстои тотален отказ на спирачната система, ако не вземете мерки.

● Спирачна мътна течност Казанчето за спирачна течност трябва да се затваря стегнато, а течността да се подменя изцяло на 24 месеца. Поради своята хигроскопичност, спирачната течност се характеризира с особена чувствителност и бива лесно замърсяема. Течността следва да е безусловно бистра, т.к. всякакви други примеси понижават точката на кипене, образувайки мехурчета. А, мехурчетата намаляват съпротивителните сили на спирачките и ефективността им спада. Уплътнителите в помпата и апаратите при износване променят спирачната течност и тя става черна.

● Индикации на таблото Ниското ниво на течност не се поправя с доливане. Разглеждайте го като ясен сигнал за теч в системата или дискове и накладки в износено състояние

● Индикация за проблем в ABS Често спирачната система работи стабилно, но ABS лампата на таблото свети. ABS е една от най-основните и важни системи в автомобила и отговаря за това да предотвратява блокирането на някое от колелата, при интензивно спиране на терен с различно сцепление на всяка от гумите. Проблемите тук могат да бъдат със сензор, модул или кабелните връзки и букси на ABS системата.

Ремонтни дейности, които извършваме ние


Проверката на равномерното действие и цялост на системата за спиране преминава през обход на всичките й елементи - апарати, дискове, барабани, помпи други. Особено голямо внимание отделяме на следните компоненти:

1. Спирачни дискове и барабани

2. Спирачни помпи

3. Подмяна на дискови и челюстни накладки

4. Подмяна на спукани спирачни маркучи

5. Рециклиране на спирачни цилиндри

Ако педалът на газта е израз на нашата свобода, сила и издава склонността ни да поемаме риск, то този на спирачката е също геройски педал, но в друг смисъл, защото реално може да спаси нашето и съществуването на другите участници в движението при условия на опасност.